NU ÖPPNAR VI DÖRRARNA TILL NÄSTA UTBILDNINGSGRUPP


START 20-22 MARS 2020
MALMÖ

 

NU KAN DU OCKSÅ BLI EN

CERTIFIERAD ICT-TERAPEUT

 

INSTANT CHANGE THERAPY (ICT) är en unik terapiform som med dess fantastiskt snabba och djupgående verktyg & metoder gör att människor inte längre behöver gå i ändlösa terapisessioner för att nå de livsförändringar de önskar. Vare sig det gäller beteenden, trauman, svårigheter, depressioner osv.

 

Med ett holistiskt perspektiv och en kombination av traditionell psykologi, soulful-verktyg, quantum metoder och systemisk medvetenhet går vi direkt till klientens undermedvetna och rensar bort det som omedvetet håller dem kvar i sin historia och det som skapar begränsningar och problem i deras liv idag. 

 

Allt fler inser att vi inte löser några problem enbart genom det logiska, genom att prata om vår historia, vad vi varit med om eller att kognitivt försöka förändra våra beteenden. Det hjälper möjligtvis för stunden men ger sällan livslång förändring.

 

För att nå verklig och bestående förändring och för att kunna återta vårt sanna jag, känna oss fria och leva med glädje och lätthet, behöver vi komma till roten av det som styr våra liv undermedvetet.  Bland annat en mängd överlevnadsstrategier vi skapade i mycket ung ålder, det vi inte ens vet om att vi bär på. Därefter behöver vi få hjälp att på ett effektivt sätt förändra dessa.

 

En ICT-Terapeut har tillgång till mängder av metoder för att hitta det som ligger dolt i klientens undermedvetna och en verktygslåda med näst intill magiskt snabba verktyg för att omprogrammera det som styr på autopilot.  

 

Det ger klienten en omedelbar transformation vilket är en av anledningarna till varför ICT är en så oerhört effektiv terapiform och att allt fler söker sig till den. Många gånger säger klienter "Om jag bara hade vetat att det kan gå så här lätt, tänk alla år och pengar jag har ödslat på andra terapier och metoder". 


ICT är utvecklat av Malin Henriksson Pratt som har över 20-års erfarenhet av att arbeta med människor, både ur ett personligt och andligt perspektiv. Hennes djupa önskan om att befria människor från lidande tillsammans med hennes praktiska och samtidigt spirituella förhållningssätt, hennes djupa kunskap om det mänskliga psyket och en aldrig sinande nyfikenhet på att utveckla och finna det som verkligen gör skillnad - allt detta är det som ligger till grund för denna högt uppskattade och revolutionerande effektiva terapiform. 

VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNING UTÖVER DET VANLIGA...

 

Att gå utbildningen till ICT-Terapeut är en investering du kommer tacka dig själv för under många år framöver, kanske resten av ditt liv. De unikt effektiva verktyg och metoder du lär dig gör att du kommer kunna hjälpa dina klienter på ett helt nytt sätt.

 

De människor du arbetar med kommer få magiskt snabba, djupa och bestående livsförändringar vilket ger en fantastisk härlig känsla av glädje och tacksamhet både för de människor du hjälper och för dig själv som terapeut. 

 

Som certifierad ICT-Terapeut har du alla förutsättningar för att bli en högt uppskattad och efterfrågade terapeut.

"Det bästa med utbildningen är att det är "learning by doing". Vi fick verkligen omsätta teori till handling. Vilket ökade förståelsen för metoden och på köpet fick vi själva frigöra en massa gamla programmeringar. 
 

Idag hjälper jag företagskvinnor att komma förbi det som håller dem tillbaka i sitt företagande med denna fantastiska metod. Det går djupt - många gånger bortom den logiska förståelsen - men resultatet talar för sig självt. 
 

Tack Malin för en fantastisk utbildning som jag varmt kan rekommendera.

Ulrika Hederberg

"Efter nästan 15 år som diplomerad samtalsterapeut kom jag äntligen i kontakt med metoder som passar mig och mitt sätt att jobba. Och Malin som också stärkte mig att faktiskt ”få” vara en färgstark/personlig terapeut."

Mia Olsson

"Utbildningen har överträffat mina förväntningar. Verktygen är magiska, djupgående och kraftfulla. Och den personliga utvecklingen är nästintill hisnande.

 

Och Malin som ledare är den bästa jag haft. Rekommenderas varmt."

Helene Lilja

 

UNDER 7 MODULER/HELGER KOMMER DU BLAND ANNAT ATT: 

 • Få mängder med transformationsverktyg som ger magiskt snabba resultat för dina klienter 

 • Lära dig att förstå, tyda och arbeta med de 5 vanligaste grundförsvaren som begränsar människor från att bli fria och leva i sitt sanna jag

   

 • Få förståelse för hur familjesystemets "lagar" styr oss människor och vad som krävs för att skapa "ordningar"

   

 • Lära dig mängder med metoder för att hjälpa klienterna att bli fri från personliga och själsliga sår, emotionella och fysiska trauman, existensiella frågor, ångest, relationsproblematik och mycket mer

   

 • Dessutom får du en oerhört transformerande egen personlig resa i och med att utbildningen till stora delar är upplevelsebaserad och vi övar med varandra

   

  Se upplägg i modulerna här nedan:

   

  INTRODUKTION

  • Själens längtan efter uttryck, självförverkligande och meningsfullhet
    
  • Introduktion till de 5 försvars-strukturerna
    
  • Åsikter och trosföreställningar och hur de står i vägen för större medvetenhet
    
  • Grundläggande förändrings- och transformationsverktyg
    
  • Vår historia och "storyns" betydelse och upprepande
    
  • Introduktion till att öppna upp för intuition/guidning

   

   

   

   

  RÄTTEN ATT EXISTERA

  • Djupgående genomgång av försvarsstruktur AVVISNING
    
  • Trauma, chock, paralysering
    
  • Reparera anknytningssår
    
  • Grunderna till familjesystemets betydelse och helande
    
  • Inkarnation i kroppen
    
  • Öppna upp för att hämta in kollektiv information  
    
  • Verktyg för omedelbar läkning av trauman/även i andra dimensioner
    
  • Transformationsverktyg

   

   

  RÄTTEN TILL BEHOV

  • Djupgående genomgång av försvarsstruktur ÖVERGIVENHET
    
  • Beroendeproblematik/offer
    
  • Behov, förnekelse, krav på uppfyllelse
    
  • Naturliga ordningar i familjesystem
    
  • Betydelse av att ta emot/släppa in
    
  • Matrixer, rensningar av energier
    
  • Delpersonligheter
    
  • Transformationsverktyg


    
  ​​

  RÄTTEN TILL EGEN IDENTITET

  • Djupgående genomgång av försvarsstruktur GRÄNSLÖSHET
    
  • Skam/Skuld
    
  • Förödmjukelse
    
  • Invadering/Gränsdragning
    
  • Medberoende
    
  • Vikten av att äga sin "skugga"
    
  • Dödens betydelse i familjesystemet
    
  • Självförverkligandets betydelse i våra liv 
  • Transformationsverktyg    

  RÄTTEN TILL SITT

  SANNA JAG

  • Djupgående genomgång av försvarsstruktur SVEK
    
  • Konkurrens/Manipulation
    
  • Agressivitet/Kontroll
    
  • Avund/Splitt
    
  • Falskt själv (mask)/Autentiskt själv
    
  • Grunder medberoende/narcissist
    
  • Klargörande av skillnad på narcissistiskt försvar och patologi
  • Konsekvenser av exkluderande i familjesystem
    
  • Frigörelse av trosföreställningar, åsikter i relation till klienter

  RÄTTEN TILL SINA

  KÄNSLOR

  • Djupgående genomgång av försvarsstruktur PERFEKTION
    
  • Känslor/Logik
    
  • Orättvisa
    
  • Inre kritiker/perfektionist
    
  • Kalkylering - Rätt/Fel
    
  • Struktur/Kontroll
    
  • Inre/Yttre auktoritet
    
  • Terapeutens roll/Avidentifiering
    
  • Återta/stärk kontakten med själen
    
  ​​

  STÄRK  DIN TERAPEUTROLL

  • Hypoteser
    
  • Fördjupning - förhållningssätt till klienter
    
  • Arbeta på bänk/telefon
    
  • Din själs längtan till bidrag
    
  • Bygga relation/Reparera relation
    
  • Din unika specialisering och marknadsföring
    
  • Etiska regler
    
  • Teoretiskt prov och genomgång
  • Avslutning

  UTBILDNINGENS OMFATTNING

  Utbildningen varvar teorier med praktiska övningar. Stor del är upplevelsebaserad för att du ska få så djupt förankrad utbildning som möjligt. 

   

  FÖRKUNSKAPER

  Det krävs inga specifika förkunskaper.  Din motivation och öppenhet att utveckla dig själv och att vara ett bidrag till andra i deras processer är avgörande. Många som går utbildningen är redan terapeuter,  andra går utbildningen för sin egen utveckling och några är nybörjare. Det går utmärkt att kombinera verktygen och metoderna med kunskaper du har sedan tidigare.

   

  LÄRARE
  Malin Henriksson Pratt

   

  TIDER & PLATS

  Första och sista modulen är: 2,5 dagar:  
  Fredag kl. 14-18, Lördag & Söndag 9.30- ca18.00

  Alla andra moduler: Lördag & Söndag 9.30- ca18.00

  Plats: Malmö - Gamla Väster

   

  MODUL 1    20-22 mars 2020    
  MODUL 2   18-19 april 2020 
  MODUL 3   9-10 maj 2020  
  MODUL 4    6-7 juni  2020 
  MODUL 5    27-28 juni  2020

  MODUL 6    25-26 juli 2020

  MODUL 7    14-16 augusti 2020

  CERTIFIERING

  För att bli certifierad ICT- Terapeut behöver du:

   

  • Deltagit på samtliga 7 moduler
    
  • Haft 40 klientsessioner med dokumenterad fallstudie
    
  • Haft 4 telefonhandledningar kring ditt klientarbete
    
  • Godkänt teoretiskt prov (Ett prov med svarsalternativ som kryssas för och där man behöver ha 75% rätt för att bli godkänd. Skulle man inte klara det första gången får man ta en extra telefonhandledning och kan därefter göra provet igen)
    
  • Skriva under och följa de etiska reglerna
    
  • Minst en gång vartannat år gå en ”Uppdateringskurs” på en dag för att lära sig de senaste verktygen och kunskaperna. Kostnad för den ligger på ca 1.500kr + moms.

  NÄRVARO

  Skulle du bli sjuk eller av någon annan anledning inte kunna delta under en modul kan du ta igen det i en annan utbildningsgrupp.

   

  DELTAGARANTAL

  Antalet platser är begränsade till max 12 personer vilket gör utbildningen oerhört exklusiv och givande.  

   

  PRIS & BETALNINGSSMÖJLIGHETER
  Hela beloppet:  
  39.800kr + moms.  Anmälningsavgift 4.000kr + moms. Resterande belopp 35.800kr + moms faktureras med förfallodag 13 mars 2020. 

  Avbetalning 12 månader:  
  3.649kr + moms/månad i 12 månader med början från din anmälan.

  (Skulle du behöva någon annan takt av avbetalning så är du välkommen att höra av dig så ser vi om vi kan lösa det).

  I priset ingår arbetsmaterial, fika och snacks. Ej luncher.

   

  DET SOM TILLKOMMER ÄR

  4 stycken individuella telefonhandledningar och litteratur för en total kostnad av ca 4.500 kr. Har du sedan tidigare ingen vana av att arbeta med klienter kan du behöva ta fler handledningar. (Priset för ett handledningstillfälle är för dig som går utbildningen subventionerat till 1.000 kr ).

   

  BINDANDE ANMÄLAN

  Din anmälan är ekonomiskt bindande och skulle du av någon anledning inte kunna slutföra utbildningen enligt plan, hittar vi ett sätt för dig att ta igen i en senare grupp.

  DEN HÄR UTBILDNINGEN GER DIG BEHÖRIGHET TILL

  Dreamality Facilitator Utbildning/Franchise 

  Break Free for Real Terapeut  Utbildning (Specialisering på arbete med medberoende till narcissister - kommer under 2020/2021)

  OBS! 
  INSTANT CHANGE THERAPY kallades tidigare för Soulful Transformation Work. Sedan 2020 har terapeututbildningen ändrat namn och uppgraderats till att bli en certifiering. Det gör att vi bland annat ställer högre krav på antalet klienttimmar, etiska regler samt att man vartannat år går uppdateringskurs för att behålla sin certifiering.

  OSÄKER PÅ OM UTBILDNINGEN ÄR FÖR DIG? 

  Skicka oss ett email så besvarar vi gärna dina frågor. Du kan också boka in ett telefonsamtal med Malin så hjälper hon dig att reda ut dina frågetecken.

   

  Vi är noga med att utbildningen ska passa dig och är inte intresserade av att "sälja in" till någon som inte är redo att gå den eller inte skulle ha användning av den. 

  ​​

  "Utbildningen har gett mig såååå mycket så det ibland känns svårt att förstå allt.  

  Jag har fått kunskap att bära med mig för resten av livet som både jag och andra har nytta och glädje av.

   

  Ditt sätt att leda och utveckla andra människor till att växa och tro på sig själva är unikt. När jag såg dig jobba med kurskamraterna blev jag imponerad och berörd av din ödmjukhet, skicklighet och kärlek till människor.

  Eivor Rosenvang

  "Stort tack Malin som skapat denna utbildning! Den är en av de bästa livsinvesteringar jag har gjort!

   

  Verktygen har gett mig en ny dimension i livet. Jag använder dem varje dag både på mig själv och på de människor jag möter och arbetar med."

   

   

   

  Birgitta Hörberg-Andersson

  "En enorm resa med personlig utveckling för mig själv, vilket lett till att mitt bidrag till andra kan bli mer djupgående. Detta använder jag mig av dagligen för att förstå medmänniskor och hur och varför vi agerar som vi gör.

   

  De snabba och djupgående verktygen som lärs ut gör att den stereotypa ”vanliga” terapin känns långdragen i onödan. Wow!!!"

  Lina Linderson

  "Stort tack Malin, för denna utbildning! En resa i personlig utveckling, transformation, sorg och glädje, tårar och skratt! Kunskap för livet, som jag tar med mig med stor tacksamhet.

   

  Jag känner en stor ödmjukhet att få ta del av dina kraftfulla verktyg. Verktyg som idag hjälper mig i hela livet. Vill tacka dig för ditt unika uttryck, som bidrar till transformation och utveckling hos så många. Du gör skillnad!

  Marianne Jönsson

  ⓒ Happy Zoul AB/Malin Henriksson Pratt 2015-2020. All rights reserved.